Giới thiệu

DIỄN ĐÀN QUỐC GIA
"NÂNG TẦM KỸ NĂNG LAO ĐỘNG VIỆT NAM"
Từ đầu nhiệm kỳ, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tập trung triển khai nhiều giải pháp để phát triển kinh tế - xã hội nhằm thực hiện khát vọng xây dựng một nước Việt Nam thịnh vượng. Trong thời gian gần đây, Chính phủ đã tổ chức nhiều hội nghị, diễn đàn quốc gia với các chủ đề khác nhau để bàn các giải pháp cụ thể như: Diễn đàn phát triển bền vững Việt Nam 2018, Diễn đàn Quốc gia Phát triển doanh nghiệp công nghệ Việt Nam năm 2019, Diễn đàn cấp cao Công nghệ thông tin - Truyền thông Việt Nam 2019, Diễn đàn “Nâng cao năng suất lao động, đòn bẩy tăng trưởng kinh tế"… Một trong các giải pháp then chốt được nêu tại các diễn đàn trên là sự cần thiết phải tập trung phát triển lực lượng lao động có chuyên môn kỹ thuật, kỹ năng tay nghề để thích ứng với cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập quốc tế. Đây chính là giải pháp quan trọng để cải thiện năng suất lao động, tăng năng lực cạnh tranh, giúp Việt Nam thoát được bẫy thu nhập trung bình, trong đó việc hợp tác thiết thực, hiệu quả giữa giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp cần phải được coi là một đột phá quan trọng.
Nhiều diễn đàn và các tổ chức quốc tế đã khuyến cáo Việt Nam cần tập trung đặc biệt vào phát triển kỹ năng, phát triển giáo dục kỹ thuật và đào tạo nghề để nâng cao năng suất lao động, tăng cường năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, của quốc gia.
Được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công Thương và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức Diễn đàn Quốc gia "Nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam" (SKILLING UP VIETNAM) với chủ đề: Doanh nghiệp đồng hành đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp.
Đây là lần đầu tiên, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tổ chức, chủ trì 1 diễn đàn về kỹ năng lao động Việt Nam, cùng dự có Lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Bộ trưởng, với sự tham gia đồng tổ chức của 3 Bộ: Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Tham gia Diễn đàn có trên 1500 đại biển lãnh đạo các Bộ, Ban của Đảng, Văn phòng Chính phủ, các Ủy ban Quốc hội, các Đại sứ quán, các tổ chức quốc tế, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố; các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công thương, Kế hoạch - Đầu tư, các trường cao đẳng và đại diện trường trung cấp, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp tiêu biểu; đặc biệt có sự tham gia cửa đông đảo doanh nghiệp, tập đoàn lớn có sử dụng nhiều nhân lực, các chuyên gia về giáo dục.
Mục đích của Diễn đàn
- Khẳng định tầm nhìn và khát vọng trong chuẩn bị nguồn nhân lực có kiến thức, kỹ năng góp phần nâng cao năng suất lao động, nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu của cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập quốc tế, góp phần xây dựng quốc gia khởi nghiệp, đưa Việt Nam thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình, trở thành nước phát triển vào năm 2045.
- Đưa ra thông điệp về vai trò, trách nhiệm của doanh nghiệp trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp; chuyển mạnh theo hướng đào tạo nghề nghiệp gắn với doanh nghiệp, theo địa chỉ đặt hàng và thị trường lao động.
- Là một dịp để đánh giá kết quả việc thực hiện Luật Giáo dục nghề nghiệp sau 03 năm triển khai; đẩy mạnh truyền thông, quảng bá về vị trí, vai trò của giáo dục nghề nghiệp đối với xã hội, cộng đồng doanh nghiệp nhằm tiếp tục tăng quy mô và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp.
- Kết thúc Diễn đàn đề xuất Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về các giải pháp đột phá phát triển nguồn nhân lực có kỹ năng nghề; chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương, các Hiệp hội nghề nghiệp, cộng đồng doanh nghiệp vào cuộc mạnh mẽ, hiệu quả hơn nữa trong việc phát triển kỹ năng, đổi mới, tăng quy mô và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới.
Thời gian:
- Diễn đàn chính thức bắt đầu từ 7h30 sáng thứ 7 ngày 16/11/2019.
- Các hoạt động bên lề bắt đầu từ 13h00 thứ 6 ngày 15/11/2019.
Địa điểm: Tầng 2, Trung tâm Hội nghị Quốc gia - Đại lộ Thăng Long, Mễ Trì, Hà Nội
Hoạt động chính của Diễn đàn (Ngày 16/11/2019)
Diễn đàn chính được tổ chức gồm 3 phiên dưới sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gồm:
+ Phiên 1: Nguồn nhân lực có kỹ năng - Chìa khóa để nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia.
+ Phiên 2: Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp - Nhân tố quyết định nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam.
+ Phiên 3: Doanh nghiệp đồng hành đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp.
Các phiên của Diễn đàn có sự tham gia của Lãnh đạo các cơ quan quản lý Nhà nước, Lãnh đạo doanh nghiệp, các chuyên gia, đại diện một số Đại sứ quán và các tổ chức quốc tế tại Việt Nam, đại diện các Hiệp hội, tập đoàn, doanh nghiệp, đại diện các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.
+ Khen thưởng: Trao Huân chương lao động và bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong Kỳ thi tay nghề thế giới và Asean; các tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động gắn kết giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp.
Các hoạt động bên lề Diễn đàn (Chiều 15/11/2019)
Các hoạt động bên lề Diễn đàn là chuỗi các sự kiện liên quan, hỗ trợ cho nội dung chính của Diễn đàn, các hoạt động, hình ảnh về giáo dục nghề nghiệp. Cụ thể:
- 5 Hội thảo chuyên đề với các nội dung:
Hội thảo 1: Khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo và đào tạo nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu cách mạng 4.0.
Hội thảo 2: Thực trạng và giải pháp gắn kết GDNN với doanh nghiệp - Góc nhìn từ doanh nghiệp.
Hội thảo 3: Phát triển đội ngũ nhà giáo giáo dục nghề nghiệp và người đào tạo tại doanh nghiệp.
Hội thảo 4: Tổ chức và hoạt động của Hội đồng kỹ năng nghề - Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam.
Hội thảo 5: Đổi mới cơ chế tài chính trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp.
Chủ trì và tham gia các hội thảo chuyên đề là đại diện lãnh đạo các cơ quan quản lý nhà nước và tổ chức quốc tế: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Kế hoạch - Đầu tư, Bộ Công thương, Phòng Thương mại công nghiệp Việt Nam, các tổ chức quốc tế, đại diện một số Đại sứ quán tại Việt Nam, các chuyên gia, đại diện các Hiệp hội, tập đoàn, doanh nghiệp, đại diện các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.
- Trưng bày các mô hình, hình ảnh và trang thiết bị đào tạo tiêu biểu trong gắn kết giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp: trên 40 thiết bị đào tạo tiên tiến, tiêu biểu trên diện tích 250m2
- Hoạt động ký kết Thỏa thuận hợp tác Ký kết thỏa thuận hợp tác, công bố và trao biên bản ký kết hợp tác giữa Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp với một số tập đoàn, doanh nghiệp lớn và tổ chức quốc tế. Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp sẽ ký kết thỏa thuận hợp tác với trên 30 doanh nghiệp, tập đoàn lớn về đào tạo, cung ứng nhân lực. Các cơ sở giáo dục nghiệp nghiệp ký thỏa thuận hợp tác với các doanh nghiệp,...
Diễn đàn Nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam
- Lần đầu tiên được tổ chức dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ.
- Là Diễn đàn lớn nhất từ trước đến nay trong hoạt động Giáo dục nghề nghiệp, với nội dung về kỹ năng lao động Việt Nam.
- Diễn đàn được tổ chức theo chuỗi các sự kiện thể hiện sự gắn kết giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp.
- Thu hút sự tham gia của 1500 đại biểu đến từ trong và ngoài nước.

Ban Tổ chức

Bản quyền © 2020 Diễn đàn quốc gia: "Nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam" | Skilling up Vietnam

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Bộ Kế hoạch và đầu tư

Bộ Công thương

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Search