Liên hệ

Liên hệ

Diễn đàn quốc gia 2019
Chủ đề: "Doanh nghiệp đồng hành đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp"

Địa chỉ:

Trung tâm Hội nghị Quốc gia - Đại lộ Thăng Long, Mễ Trì, Hà Nội

Email:

vetforum.gdnn@gmail.com

Điện thoại:

04.3974 0333 - Fax: 04.3974 0339

Tin nhắn

Bản quyền © 2020 Diễn đàn quốc gia: "Nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam" | Skilling up Vietnam

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Bộ Kế hoạch và đầu tư

Bộ Công thương

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Search