Tài liệu

  • Tài liệu diễn đàn
  • Báo cáo diễn đàn
  • Phiên thứ 1
  • Phiên thứ 2
  • Phiên thứ 3

01. Tham gia của doanh nghiệp hướng tới xây dựng lực lượng lao động cho một việt nam hiện đại

Ông Ousmane Dione, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam

  Tải tài liệu (Tiếng Việt) | English

02. Vai trò của kỹ năng người lao động trong việc nâng cao năng suất lao động của doanh nghiệp

Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn FPT

  Tải tài liệu (Tiếng Việt) | English

03. Nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam - Những xu hướng cung và cầu lao động

Bà Valentina Barcucci, Phó Giám đốc Văn phòng ILO Việt Nam

  Tải tài liệu (Tiếng Việt) | English

04. Đổi mới phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ đáp ứng yêu cầu Cách mạng công nghiệp lần thứ 4

Bộ Công thương

  Tải tài liệu (Tiếng Việt) | English

05. Phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực du lịch đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  Tải tài liệu (Tiếng Việt) | English

06. Xây dựng lực lượng lao động cho một nền kinh tế thị trường hiện đại ở Việt Nam

Ngân hàng Thế giới (WorldBank)

  Tải tài liệu (Tiếng Việt) | English

07. Thực trạng chuyển dịch cơ cấu lao động theo bằng cấp của Việt Nam

Ông Nguyễn Văn Cường, Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Văn phòng TW Đảng (theo Báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

  Tải tài liệu (Tiếng Việt) | English

08. Kỹ năng cho việc làm bền vững ở Việt Nam hôm nay và tương lai

Bà Valentina Barcucci, Văn phòng Tổ chức ILO tại Việt Nam

  Tải tài liệu (Tiếng Việt) | English

09. Xu thế GDNN thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Bà Wendy Cunningham, Chuyên gia kinh tế cao cấp, Ngân hàng thế giới

  Tải tài liệu (Tiếng Việt) | English

10. Định hướng và giải pháp phân luồng cho học sinh sau trung học cơ sở vào GDNN

Ông Nguyễn Đắc Hưng, Vụ Giáo dục và Đào tạo, Dạy nghề - Ban Tuyên giáo Trung ương

  Tải tài liệu (Tiếng Việt) | English

11. Giáo dục nghề nghiệp đứng trước cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4

Ông Phạm Tất Dong, Phó Chủ tịch Hội khuyến học Việt Nam

  Tải tài liệu (Tiếng Việt) | English

12. Một số vấn đề về phát triển kỹ năng nghề nghiệp cho người học

Ông Vũ Xuân Hùng, Vụ trưởng Vụ Đào tạo chính quy, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

  Tải tài liệu (Tiếng Việt) | English

13. Chất lượng nguồn nhân lực qua đào tạo nghề nghiệp và giải pháp tăng cường gắn kết giữa nhà trường và doanh nghiệp

Bà Vi Thị Hồng Minh, Phó Giám đốc Văn phòng giới sử dụng lao động, VCCI

  Tải tài liệu (Tiếng Việt) | English

14. Tương lai việc làm Việt Nam chuẩn bị cho cuộc cách mạng công nghiệp tiếp theo

Bà Wendy Cunningham, Ngân hàng thế giới

  Tải tài liệu (Tiếng Việt) | English

15. Phát triển lao động có kỹ năng nghề cho ngành than

Ông Nguyễn Quốc Tuấn, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam

  Tải tài liệu (Tiếng Việt) | English

01. Hội đồng kỹ năng ngành, mô hình cho Việt Nam

Bà Joanna Wood, Tham tán Giáo dục, Đại sứ quán Úc tại Hà Nội

  Tải tài liệu (Tiếng Việt) | English

02. Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp thông qua mô hình KOSEN Nhật Bản

Ông Eiji HAYASHIDA, Giám đốc Tổ chức KOSEN tại Việt Nam

  Tải tài liệu (Tiếng Việt) | English

03. Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp tại Nghệ An

Đại diện UBND tỉnh Nghệ An

  Tải tài liệu (Tiếng Việt) | English

04. Đổi mới, nâng cao chất lượng GDNN đáp ứng yêu cầu nhân lực phát triển nông nghiệp CNC

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  Tải tài liệu (Tiếng Việt) | English

05. Thực trạng và giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng GDNN đáp ứng nhu cầu phát triển nhân lực chất lượng cao của Tp. HCM

UBND Thành phố Hồ Chí Minh

  Tải tài liệu (Tiếng Việt) | English

06. Đổi mới, nâng cao chất lượng GDNN đáp ứng nhu cầu phát triển nhân lực chất lượng cao của Tp. Hà Nội

UBND Thành phố Hà Nội

  Tải tài liệu (Tiếng Việt) | English

07. Thực trạng và giải pháp phân luồng, hướng nghiệp người học vào các cơ sở GDNN

UBND tỉnh Vĩnh Phúc

  Tải tài liệu (Tiếng Việt) | English

08. Thực trạng và giải pháp sắp xếp, quy hoạch mạng lưới cơ sở GDNN trên địa bàn tỉnh Lào Cai

UBND tỉnh Lào Cai

  Tải tài liệu (Tiếng Việt) | English

09. Định hướng chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021 - 2030

Ông Phan Chính Thức, Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và Nghề Công tác xã hội Việt Nam

  Tải tài liệu (Tiếng Việt) | English

10. Giải pháp tự chủ trong các cơ sở GDNN

Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II

  Tải tài liệu (Tiếng Việt) | English

11. Đổi mới phương pháp đào tạo tại các trường nghề nhằm nâng cao năng lực khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên

Lê Hồng Minh, Nguyễn Gia Ngọc, Nguyễn Hoàng Tùng - Trường CĐ Xây dựng số 1

  Tải tài liệu (Tiếng Việt) | English

12. Thực trạng đào tạo học sinh tốt nghiệp THCS theo mô hình đào tạo KOSEN Nhật Bản tại Việt Nam tại COIT

Ông Nguyễn Tiến Tùng, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp và Thương mại

  Tải tài liệu (Tiếng Việt) | English

13. Yêu cầu đổi mới giáo dục nghề nghiệp trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Ông Phạm Đỗ Nhật Tiến, Chuyên gia Bộ Giáo dục và Đào tạo

  Tải tài liệu (Tiếng Việt) | English

14. Xu hướng phát triển giáo dục nghề nghiệp trên thế giới và chủ trương, định hướng, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển GDNN

Vũ Xuân Hùng, Nguyễn Thị Thanh Bình, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

  Tải tài liệu (Tiếng Việt) | English

15. Kinh nghiệm trong việc nâng cao chất lượng đào tạo theo chuẩn quốc tế tại trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng

  Tải tài liệu (Tiếng Việt) | English

16. Các giải pháp đổi mới và nâng cao chất lượng Giáo dục nghề nghiệp trong bối cảnh hội nhập quốc tế

Ông Phạm Xuân Khánh, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội

  Tải tài liệu (Tiếng Việt) | English

01. Kinh nghiệm hợp tác với doanh nghiệp trong triển khai và quản lý chương trình giáo dục nghề nghiệp tại Việt Nam

Ông Jürgen Hartwig, Giám đốc Chương trình đổi mới đào tạo nghề tại Việt Nam (GIZ)

  Tải tài liệu (Tiếng Việt) | English

02. Mô hình sản xuất và đào tạo chất lượng cao tại Vinfast

Ông Võ Quang Huệ, Phó Tổng giám đốc Vin Group

  Tải tài liệu (Tiếng Việt) | English

03. DENSO đồng hành đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp ở Việt Nam

Ông Masahiko Aoyama, Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH DENSO Việt Nam

  Tải tài liệu (Tiếng Việt) | English

04. Thực trạng và giải pháp gắn kết GDNN với các doanh nghiệp trong lĩnh vực quản lý của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch

Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch

  Tải tài liệu (Tiếng Việt) | English

05. Tổng quan về các chính sách ưu đãi về thuế cho doanh nghiệp khi tham gia hoạt động GDNN và những đề xuất, kiến nghị

Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính

  Tải tài liệu (Tiếng Việt) | English

06. Thực trạng và giải pháp gắn kết GDNN với doanh nghiệp tại Thành phố Hà Nội

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tp. Hà Nội

  Tải tài liệu (Tiếng Việt) | English

07. Gắn kết GDNN với các doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh

UBND Tp. Hồ Chí Minh

  Tải tài liệu (Tiếng Việt) | English

08. Chính sách cho doanh nghiệp khi tham gia hoạt động GDNN

Ông Hà Đức Ngọc, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

  Tải tài liệu (Tiếng Việt) | English

09. Gắn kết GDNN với doanh nghiệp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và việc làm bền vững

Bà Nguyễn Thị Lý, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức

  Tải tài liệu (Tiếng Việt) | English

10. Mô hình xây dựng tổ chức học tập tại Viettel

Ông Bùi Quang Tuyến, Học viện Viettel

  Tải tài liệu (Tiếng Việt) | English

11. Đánh giá về đào tạo nhân lực hiện nay của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và một số kiến nghị

Tập đoàn Khoa học kỹ thuật Hồng Hải

  Tải tài liệu (Tiếng Việt) | English

12. Kinh nghiệm trong việc nâng cao chất lượng đào tạo theo chuẩn quốc tế đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp

Ông Lê Đình Kha, Hiệu trưởng Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng

  Tải tài liệu (Tiếng Việt) | English

13. Kinh nghiệm trong công tác quản lý, tổ chức đào tạo, gắn kết với doanh nghiệp

Ông Phạm Hữu Lộc, Hiệu trưởng Trường CĐ Lý Tự Trọng

  Tải tài liệu (Tiếng Việt) | English

14. Công tác xã hội hóa GDNN gắn kết với doanh nghiệp trong đào tạo và giải quyết việc làm sau tốt nghiệp

Bà Ngô Thị Quỳnh Xuân, Hiệu trưởng Trường CĐ Du lịch Sài Gòn

  Tải tài liệu (Tiếng Việt) | English

15. Vai trò của liên kết nhà trường-doanh nghiệp trong việc nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp trong bối cảnh mới

Bà Chung Ngọc Quế Chi, Trường Cao đẳng Kinh Tế - Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh

  Tải tài liệu (Tiếng Việt) | English

16. Hợp tác doanh nghiệp và giáo dục nghề nghiệp trong quản lý phát triển chương trình đào tạo

Ông Lê Anh Đức, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Đồng Nai

  Tải tài liệu (Tiếng Việt) | English

17. Doanh nghiệp - mắt xích quan trọng và là khâu đột phá trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Đà Lạt

  Tải tài liệu (Tiếng Việt) | English

18. Gắn kết Doanh nghiệp với Cơ sở giáo dục nghề nghiệp nhằm nâng cao chất lượng lao động đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng 4.0 và hội nhập Quốc tế

Bà Phạm Thị Lan Phương, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Cơ khí nông nghiệp

  Tải tài liệu (Tiếng Việt) | English

19. Gắn kết doanh nghiệp trong tổ chức đào tạo tại Trường cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn

Bà Võ Thị Tuyết Nhung, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn

  Tải tài liệu (Tiếng Việt) | English

20. Nhà trường và doanh nghiệp - Thực trạng và kinh nghiệm triển khai mô hình đào tạo 2+1 tại trường Cao đẳng Xây dựng số 1

Trường Cao đẳng Xây dựng số 1

  Tải tài liệu (Tiếng Việt) | English

21. Hệ thống đào tạo nghề kép của Cộng hòa Liên bang Đức và giá trị tham khảo với Việt Nam

Bà Phạm Thị Minh Hiền, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

  Tải tài liệu (Tiếng Việt) | English

           

1. Báo cáo đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp - Giải pháp đột phá đến năm 2020

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

  Tải tài liệu (Tiếng Việt) | English

2. Báo cáo tình hình gắn kết giáo dục nghề nghiệp với thị trường lao động và nhiệm vụ giải pháp đến năm 2025

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

  Tải tài liệu (Tiếng Việt) | English

           

Đang chọn:

Search